Závazek k vyšší energetické účinnosti: stážisté společnosti stoba se stávají energetickými skauty

Sedm mladých talentů ze vzdělávacího oddělení stoba v Backnangu je od tohoto týdne certifikovanými „energetickými skauty“ IHK. Za tímto účelem vytipovali ve firmě oblasti, kde lze optimalizovat energetickou účinnost – a poté vypracovali odpovídající návrhy řešení. Výsledky mají být realizovány v letošním roce.Úniky stlačeného vzduchu a osvětlení – to byly dva hlavní projekty, na které se stážisté, z nichž šest je mechatroniků a jeden operátor řezacího stroje, ve svých projektech zaměřili. „Nejprve jsme absolvovali školení na téma energetické účinnosti,“ vysvětluje Marcus Bolter, učeň 3. ročníku. „Pak jsme ve dvou skupinách prošli celou firmu a podrobně se zabývali tím, kde bychom mohli energii využívat ještě efektivněji.“ Poté své nápady shromáždili a každý se rozhodl pro jedno hlavní téma. V průběhu čtyř týdnů pak učni prováděli rozsáhlý výzkum, prováděli měření a analýzy a vypracovávali návrhy řešení. „Bylo opravdu skvělé, že jsme mohli takto samostatně pracovat na praktickém projektu a dělat si vlastní věci od začátku do konce,“ říká Daniel Wolf, rovněž učeň třetího ročníku.

Přesvědčivá řešení

Závěrečná prezentace učňů před zástupci průmyslové a obchodní komory ukázala, že svou práci odvedli dobře: obě skupiny zaujaly promyšlenými přístupy a chytrými řešeními, která byla oceněna 98 a 100 body ze 100 možných. Přístupy zahrnovaly například výměnu halogenových žárovek za LED žárovky a instalaci detektorů pohybu a časových spínačů. V oblasti stlačeného vzduchu byl kladen důraz na detekci úniků v pistolích na stlačený vzduch. „Mnoho lidí považuje dostupnost stlačeného vzduchu za samozřejmost. Je však těžké uvěřit, jak nákladné je jeho skutečné získání pomocí elektrické energie,“ vysvětluje Kevin Jauernig, člen projektové skupiny pro stlačený vzduch.

Doplňková kvalifikace energetických skautů

„Proto musíme našim kolegům sdělit, jak důležité je rozpoznat například porézní hadice nebo uvolněné spojky a včas je vyměnit.“ Obě skupiny v této souvislosti dospěly k závěru, že rozhodujícím faktorem pro úspěšný energetický management je zvýšení povědomí zaměstnanců o těchto problémech. Účastníci školení byli také schopni podložit svá navrhovaná řešení porovnáním investičních nákladů a potenciálních úspor a prezentací možných přístupů. Jejich nápady se setkaly s nadšením i u stobského publika. „Kluci odvedli opravdu dobrou práci a výsledky představují důležitý potenciál pro to, jak můžeme naplnit naši odpovědnost za lidi a životní prostředí,“ řekl Arne Bihler z oddělení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. „Přispívají k našemu hlavnímu celkovému cíli, kterým je energeticky účinná výroba bez emisí CO2.“ S realizací nápadů by se proto mělo začít co nejdříve. Za tímto účelem budou tři ze stážistů po úspěšném absolvování školení přijati přímo do příslušné oblasti. Shrnuje Markus Gebhardt, vedoucí školení v technické oblasti:„Energetičtí skauti opět ukazují, jak cenná je práce s mladými lidmi v různých oblastech podniku. Vyzýváme je a povzbuzujeme – a to přináší obrovskou přidanou hodnotu jak pro stážisty, tak pro společnost stoba.“ Certifikace je jedním z mnoha opatření, která společnost stoba přijala, aby jako firma převzala odpovědnost za udržitelné hospodaření. Mezi další příklady patří práce na výrobě neutrální z hlediska C02 v závodech Backnang a Weinstadt, silný závazek ke školení a sponzorování Tour Ginkgo.

Kategorien:
Kontaktujte nás Zpět na přehled