Silné oddělení se silnými stážisty – IHK oceňuje úspěchy ve vzdělávání na stobě

Najít vhodnou vzdělávací společnost není pro mnoho mladých lidí snadný úkol. Je to především proto, že jim často chybí přehled o společnosti a těžko odhadují, co mohou očekávat. Ve společnosti stoba je proto kladen velký důraz na to, aby se uchazeči během přijímacího řízení dobře seznámili a získali co nejjasnější představu o společnosti, její kultuře a procesu školení.O tom, že tento přístup funguje, svědčí mimo jiné i výsledky našich učňů:Již druhým rokem po sobě dosáhli v závěrečných zkouškách na pracovišti Backnang tak dobrých výsledků, že IHK Region Stuttgart udělil společnosti stoba certifikát za obzvláště dobré výsledky v oblasti vzdělávání v technickém/průmyslovém sektoru. Certifikát zní: „Učni z vaší společnosti absolvovali školení obzvláště úspěšně a dosáhli vynikajících výsledků při letošních závěrečných zkouškách IHK v letním termínu 2022. […] Těchto úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez vysokého nasazení a dobré spolupráce všech, kteří se na školení podíleli.“ Tento výsledek je mimořádným úspěchem, zejména s ohledem na skutečnost, že většina letošního školicího období probíhala během pandemie koronaviru. „Po celou dobu nabízíme našim stážistům školení založené na projektech, při nichž mohou samostatně plánovat a prakticky realizovat ucelený výrobní proces a kontrolovat jeho kvalitu,“ říká Markus Gebhardt, vedoucí školení ve společnosti stoba v Backnangu. „To se nám i ve zvláštních podmínkách posledních dvou let dařilo podle našich nejlepších možností a jsme rádi, že se tato práce vyplatila.“

Základem úspěšné spolupráce mezi stobou a stážisty jsou kromě praktického významu i další věci: „Mnoho uchazečů u nás například absolvuje praxi ještě předtím, než se přihlásí,“ vysvětluje Tanja Siegelová z oddělení školení v Backnangu. „To dává oběma stranám – stážistům i společnosti stoba – možnost vzájemně se poznat a rozhodnout se, zda je školení vhodné.“ Během školení se pak dbá nejen na výuku běžných osnov, ale také na školení v okrajových oblastech, které školencům umožňují flexibilnější oblasti pozdějšího uplatnění. Kromě toho stážisté tráví čas v zahraničí a pracují na společných projektech napříč lokalitami. Balíček doplňují podpůrná opatření za obzvláště dobré výsledky a vysokou míru udržení stážistů. „Díky tomu jsme ztratili pouze jednoho učně, který bezprostředně po ukončení výcviku odešel do jiné firmy – pokud nepokračoval na mistra řemesla, technika nebo strojírenskou školu,“ vysvětluje Markus Gebhardt. Christian Peschke, jednatel závodu v Backnangu, shrnuje: „Školící oddělení je a zůstává nezbytnou součástí naší budoucí strategie – protože potřebujeme mladé, motivované odborníky, kteří nám pomohou být stále lepšími a lepšími. Jsme hrdí na vynikající výsledky našeho školicího oddělení a velmi nás těší, že jsou vnímány a odměňovány i tímto způsobem.“ Další poznatky z oddělení školení ve společnosti stoba najdete v našem videu o stážistech a ve zprávě o zkušenostech Svenji.

Kategorien:
Kontaktujte nás Zpět na přehled